VKTRD

VKTRD je DJ a hudobný nadšenec, venujúci sa rôznym žánrom naprieč hudobným spektrom už vyše 15 rokov. Prevažné hráva z vinylu a pôsobí tiež ako koncertný DJ pre FVCK KVLT. Úzko spolupracuje s vydavateľstvom ajlavmjuzik a tiež prednáša o historií Djingu a hudobných žánroch.

Prihlás
sa teraz